Jamkovka

Jamkovka

Pravidla Jamkovky :

1. Všeobecně

Zápas je hrou jedné strany proti druhé. Pokud Soutěžní výbor nestanoví jinak, hraje se zápas na jedno
stanovené kolo.
V jamkové hře se hraje o jednotlivé jamky.
Pokud není v Pravidlech stanoveno jinak, vyhrává jamku strana, která zahraje míč do jamky menším
počtem ran. 

2. Půlení jamky

Jamka je půlena, jestliže obě strany zahrají míč do jamky stejným počtem ran.
Jestliže je hráči udělen nějaký trest poté, co již dohrál jamku, a soupeři zbývá právě jedna rána k
půlení jamky, je jamka půlena.

3. Vítěz zápasu

Zápas vyhrává strana, která vede o více jamek, než zbývá ke hraní. V případě nerozhodného zápasu
se bude prodlužovat stanovené kolo o tolik jamek, kolik jich je třeba k rozhodnutí zápasu.

4. Darování příští rány, jamky nebo zápasu

Hráč může soupeři darovat příští ránu, kdykoli je soupeřův míč v klidu. Má se za to, že soupeř zahrál
míč do jamky svou přístí ranou. Míč může odstranit kterákoli strana.
Hráč může soupeři darovat jamku kdykoli před jejím zahájením nebo ukončením.
Hráč může soupeři darovat zápas kdykoli před jeho zahájením nebo ukončením.
Darování nemůže být odmítnuto nebo odvoláno.

5. Pochybnosti o postupu, Spory a Nároky

V případě, že se hrající strany nebudou schopny dohodnout a nestanoví si termín v období dvou týdnů od zahájení kola. Budou nuceni zahrát o výsledek na Hřišti Komárno. Vždy každou druhou neděli v 10:00.
V případě, že tak ani jeden neučiní. O vítězi kola rozhodne Soutěžní výbor.
V případě, že hráč vznese nárok, který soupeř neuzná, hráči pokračují ve hře bez zdržování a zapíše se provizorní skóre, jako by nárok nebyl uznán. Nárok bude do 3 dnů předložen Soutěžnímu výboru ke konečnému rozhodnutí; pak se má zato, že nárok byl vznesen včas a do té doby není vyhlášen oficiální výsledek zápasu.

6. Výsledek kola

Pro zapsání výsledku kola vždy vítěz oznámí výsledek soutěžnímu řediteli telefonicky, či prostřednictvím sms.

Soutěžní ředitel:

Martin Kajaba
+420 777 763 060


Pro zobrazení reálného pavouka klikněte na obrázek!!!